Kontakt

Telefón:
0911 557 951

Email:
obchod@megafoto.sk

Osobný odber:
pripravujeme možnosť osobného odberu

IČO: 31367623
IČ DPH: SK2020820692

Naša spoločnosť je registrovaná na:
Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 6568/B

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Sídlo (nie je to adresa predajne / prevádzky):
MEGAFOTO, s.r.o.
Račianska 90
83102 Bratislava