Ďalekohľady

Ďalekohľad je optický prístroj na pozorovanie vzdialených objektov. Skladá sa z objektívu a okulára. Objektívom môže byť šošovka alebo vyduté zrkadlo. Dôležitým parametrom pre ďalekohľady je rozlíšenie a zväčšenie. Zväčšenie ďalekohľadu sa vypočíta ako podiel ohniskovej vzdialenosti objektívu a ohniskovej vzdialenosti okuláru. Rozlišovacia schopnosť je daná priemerom objektívu.

Odporúčame Vám