Upozornenie: Platba online kartou (VISA/Mastercard) momentálne NIE JE možná z dôvodu technickej údržby.

Pracujeme na jej opätovnom spustení. Ďakujeme za pochopenie.  

 

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní (u nás dokonca až v lehote 15 dní) od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 
 
Vrátiť je možné len tovar, ktorý je: 
 
  • nepoškodený/funkčný  
  • s kompletným dodaným príslušenstvom
  • podľa možnosti v originálnom balení
 
Formulár Odstúpenie od zmluvy nájdete na našej stránke dole v sekcií DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
V protokole je potrebné vyplniť položku RMA číslo. Je to údaj, ktorým je Vaše odstúpenie od zmluvy označené a skladá sa z písmen RMA a čísla Vašej objednávky (faktúry)
 
Príklad: číslo Vašej objednávky (faktúry) je 1234, Vaše RMA číslo bude – RMA1234
 
Zároveň odporúčame toto RMA číslo uviesť aj na balík, ktorý je potrebné doručiť na našu adresu spolu s vypísaným formulárom a kópiou faktúry:  
 Bestcena.sk s.r.o.
 Hradbová 19
 040 01 Košice
 
Zásielku odporúčame odoslať spoľahlivým kuriérom, prípadne poistiť pre prípad straty alebo poškodenia počas prepravy. 
Tovar prosím nezasielajte na dobierku, takto zaslané zásielky nebudú našou spoločnosťou prevzaté.