Upozornenie: Platba online kartou (VISA/Mastercard) momentálne NIE JE možná z dôvodu technickej údržby.

Pracujeme na jej opätovnom spustení. Ďakujeme za pochopenie.  

 

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Preto spĺňame všetky zákonom uložené normy a predpisy a všetci naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi zákazníkov sú riadne vyškolení a poučení. Okrem dopravnej spoločnosti (UPS a TOPTRANS), distribučného skladu  (B2B JAN s.r.o.) a dodávateľskej spoločnosti (Haton Ltd) nikdy nezverejňujeme a neposkytujeme osobné údaje zákazníkov tretím stranám.
Vždy od Vás požadujeme len tie údaje, ktoré sú naozaj potrebné pre doručenie produktov a služieb.  

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.megafoto.sk

MEGAFOTO, s.r.o.
Račianska 90
831 02 Bratislava
Slovenská republika
IČO:31367623

Prevádzkovateľ získava osobné údaje počas uskutočnenia objednávky tovarov a služieb na stránke www.megafoto.sk.

2. Sprostredkovatelia, ktorým sú údaje poskytnuté

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217

TOPTRANS EU, a.s.
Na Priehon 50
949 01 Nitra
IČO: 36703923

NEONUS, s.r.o.
Miestneho priemyslu 294
02901 Námestovo
IČO: 44279124

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Diaľničná cesta 20
903 01 Senec
IČO: 31341381

B2B JAN s.r.o.
Modlany 94
417 13 Modlany
IČO: 05517508
Česká republika

Haton Ltd
Ascot House
2 Woodberry Grove
London N12 0FB
United Kingdom

3. Účel spracovania osobných údajov

• Vystavenie daňového dokladu – faktúry.
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.megafoto.sk
• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

4. Zoznam spracovaných osobných údajov

• Fakturačné údaje
• Údaje pre doručenie
• Meno a priezvisko
• Adresa trvalého bydliska 
• Meno a priezvisko príjemcu
• Adresa doručenia
• Telefónne číslo príjemcu
• Kontaktné údaje pre komunikáciu so zákazníkom
• Telefónne číslo.
• Emailová adresa
• Údaje získavané pri odovzdávaní tovaru
• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vedenia a riešenia reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

• Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú naozaj potrebné na dodanie objednaných tovarov a služieb a na vedenie zákazníckeho servisu. Pre úspešné spracovanie objednávky je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje.
• Pri preberaní zaplateného tovaru je nutné prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi predložiť občiansky preukaz pre kontrolu totožnosti zákazníka.

6. Práva a povinnosti dotknutej osoby

• Zákazník je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.
• Zákazník je povinný preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru a pred odpisom zmluvy o prenájme tovaru.
• Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje pred vytvorením nasledujúcej objednávky.
• Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), urobí tak iba so súhlasom 
  dotknutej osoby, ktorá je tak tiež oboznámená s právami a povinnosťami uvedenými na stránke www.megafoto.sk .
• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
              • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
              • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
              • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
              • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
              • Likvidáciu jej osobných údajov
• Zákazník si môže svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu cez link v konfirmačnom emaili k objednávke.
• Zákazník udeľuje spoločnosti prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môžné odvolať písomnou  
  formou. Po doručení odvolania súhlas zanikne do 30. dní a všetky osobné údaje zákazníka budú vymazané.
• Zákazník môže podať odvolanie emailom na adrese obchod@megafoto.sk alebo písomne.